Turvallisemman tilan periaatteet


Kuvaustilanteet voivat olla jännittäviä ja kameran edessä voi tuntea olonsa hyvinkin haavoittuvaiseksi. Haluan omalla toiminnallani varmistaa, että kuvaustilanteet ovat turvallisia kaikille kuvauksiin osallistuville ja siksi olen listannut muutamia periaatteita kohtaamisen tueksi. Turvallisempi tila on mahdollinen kuitenkin vain kun kaikki osapuolet haluavat sitoutua niihin, joten sen vuoksi nämä eivät ole ehdottomia sääntöjä - enemmän suuntaa-antavia ajatuksia, avauksia yhteiselle keskustelulle.

Kunnioittava kommunikointi 


  • Kommunikoimme kunnioittavasti, ihmisyyden moninaisuus huomioiden. 


  • Kunnioitamme ihmisten itsemäärittelyä ja vältämme olettamasta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa, identiteettiä, toimintakykyä, ajatuksia tai elämäntilannetta. 


  • Kommunikoimme tarpeistamme, toiveistamme ja odotuksistamme avoimesti. Käymme avoimesti läpi kuvauksiin liittyvät odotukset ja tarpeet sekä kuvausten ehdot.Suostumus ja rajojen kunnioittaminen 


  • Kunnioitamme niin omia kuin toistemme fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja.


  • Kuvaustilanteessa edetään aina etenkin kuvattavan ehdoilla ja suostumuksella. Ideoista saa kieltäytyä, taukoja pidetään aina kun on tarve. Mitään epämukavalta tuntuvaa ei tarvitse tehdä. Sovitaan etukäteen kuvausta suunnitellessa ja myös kuvausten edetessä mikä on ok.Kehorauha


  • Emme kommentoi omia tai muiden kehoja epäkunnioittavaan sävyyn. Epävarmuuksista saa tietysti kertoa, mutta on hyvä tiedostaa mistä ne kumpuavat ja voiko niiden sanoittaminen ääneen vaikuttaa negatiivisesti muiden kokemuksiin omista kehoista. Itseään kritisoimalla tulee huomaamattaan ylläpidettyä ulkonäköpaineita ja kritisoineeksi myös muita.


  • Kuvaustilanteet vaativat usein sanallista ja toisinaan myös fyysistä ohjausta ja siksi on hyvä sopia etukäteen millä tavoin tilanteessa toimitaan ja onko olemassa tapoja, joilla kuvaaja voi ohjata, kehua, kannustaa tai kommentoida kuvattavaa tai tilannetta kunnioittavasti. Saako valokuvaaja esimerkiksi kehua kuvattavaa kauniiksi tai sanoa, että ”hyvältä näyttää” - jos saa, mitä adjektiiveja kuvattavat toivovat käytettävän. Sovitaan myös fyysisestä koskemattomuudesta - kuvaaja ei koskaan koske kuvattavaa ilman lupaa, mutta toisinaan kuvaukset voivat vaatia esim. koskettamalla ohjaamista tai vaatteiden asennon korjausta ja siksi on hyvä sopia millainen kosketus on hyväksyttävää. Otamme yhdessä vastuun turvallisemmasta ilmapiiristä


  • Puuttuuko tästä listasta jotain olennaista? Jäikö sanomatta jotain tärkeää, joka saisi sinut sitoutumaan yhteisiin periaatteisiin?